PV (PHOTO VALTIAC)

Solceller har været markedsført gennem 30 år, men nu har forskning i udvikling af store og mindre anlæg og global masseproduktion bevirket, at solceller udgør et reelt alternativ til traditionel el produktion med fossile brændstoffer. Electro Energy har gennem i 5 årtier været varme og energi leverandør til danske hjem og virksomheder. Som en naturlig udvikling af vort produktprogram, tilbyder vi nu solcelle anlæg af meget høj kvalitet produceret i Østrig.

Solceller er mest effektive, hvis de monteres i stik sydlig retning, men produktiviteten er kun 5 – 10 % mindre, hvis solcellerne ikke vender stik syd. Vi tager højde for taghældning og verdenshjørne retning, når vi beregner hvor meget i kan spare ved at få installeret solceller.

Solceller kan relativt enkelt monteres på alle tagtyper, med de speciel designede beslag, som følger med alle vore løsninger. Solceller kan også monteres i jordplan, hvis det er en bedre løsning for jer. Et typisk 5,5 kW anlæg fylder ca. 40m2