Der er gang i salget af varmepumper omkring de større byer. Det vidner om, at der i mange kolonihavehuse bliver installeret varmepumper på livet løs. En varmepumpe er et energieffektivt, grønnere og ofte billigere alternativ til de varmekilder, man typisk finder i kolonihavehuse. Netop derfor stiger efterspørgslen på varmepumper også enormt i disse år. Der er dog ét problem. Der er mangel på uddannede montører, til at installere de mange varmepumper.

Det er vigtigt både for installatøren og slutbrugeren, at varmepumpeinstallationen foregår ordentligt og ifølge forskrifterne. Derfor er det også vigtigt, at installatørerne er certificerede, fordi det garanterer, at slutbrugeren får et anlæg, der fungerer optimalt og forsvarligt. På Electro Energy Akademi uddanner vi hvert år hundredvis af fagfolk i F-gas 2 og som VE-installatører, så de kan tilbyde deres kunder en certificeret service.

F-gas 2

Vi tilbyder fagfolk en kort og målrettet uddannelse, der giver de studerende et KMO-anerkendt certifikat, så de kan montere varmepumper på op til 2,5 kg kølemiddel.

Vi udbyder F-gas 2-uddannelsen over to uger, hvor de fleste studerende vælger vores eftermiddag- eller aftenhold, så de kan nå at gå på arbejde, inden vi starter undervisningen. De typiske deltagere på F-gas 2-uddannelsen er VVS’ere, elektrikere, men også ufaglærte, der har hænderne skruet godt på.

VE-varmepumper – en del af akademiuddannelsen i Energiteknologi, 5 ECTS-point

Vi anbefaler endvidere vores studerende på F-gas 2-uddannelsen at tage VE-uddannelsen i varmepumper. VE-uddannelsen gør montøren i stand til at beregne energibehov og rådgive om valg af varmepumper i samspil med de andre tekniske energiinstallationer i huset. F-gas 2-uddannelsen er privat udbudt, mens VE-uddannelsen udbydes hos et statsfinansieret erhvervsakademi. Electro Energy samarbejder med Københavns Erhvervsakademi om at udbyde VE-uddannelsen i varmepumper. De typiske deltagere på VE-uddannelsen i varmepumper er VVS’ere og elektrikere.

Fagligt sammenhæng

De to uddannelser hænger fagligt set godt sammen, og når man har bestået begge uddannelser, kan man både installere varmepumper og rådgive om energibesparende installationer i private hjem, kolonihavehuse, sommerhuse og på kontorer etc.

Hvor F-gas 2-uddannelsen er en praktisk uddannelse, er VE-uddannelsen mere teoretisk og kan gennemføres online. Samtidig giver en VE-uddannelse mulighed for at kunden kan søge om tilskud til installationen, hvilket kun gør sig gældende, hvis installatøren er VE-godkendt.

Det interessante ved et offentligt-privat samarbejde, som det mellem KEA og Electro Energy, er, at vi som specialister i varmepumper kan omsætte og formidle vores viden om og erfaringer med energibranchen. Således er vi med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave. Det gør vi selvfølgelig, fordi vi vil sikre, at fødekæden er på plads, men også fordi vi ønsker, at vores kunder får installeret deres varmepumper korrekt, professionelt og ordentligt. Den grønne omstilling løser jo netop ikke sig selv, og det er ikke en nem opgave at udbyde myndighedsgodkendte uddannelser. Det kræver en seriøs indsats at kvalificere sig som uddannelsessted, og vi har brugt mange ressourcer på at nå hertil. Vores studerende har krav på at få leveret en professionel og målrettet uddannelse, der kvalificerer dem til at arbejde med varmepumper, hvilket vi er stolte af at kunne levere.

Udforsk EE Akademi her.