For at imødekomme vores kunders behov bedst muligt tilbyder Electro Energy, ud over markedets bedste produkter, også uddannelsesforløb som er skræddersyet til køle og varmeteknikere.

Fælles for alle vores uddannelser er, at de tilrettelægges efter vores kunders travle hverdage, således omkostninger kan holdes på et minimum. Dette gør vi bl.a. ved at tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at passe sit arbejde på de dage kurset foregår. Alle kurser forgår i vores lokaler og det eneste du skal gøre er at møde op. og deltage i undervisningen, så sørger vi for resten.

Kurserne er målrette vores kunder, og tager udgangspunkt i, at der er en vis teknisk og håndværksmæssig indsigt hos kursisterne.

F-GAS2 KURSUS i køleanlæg og varmepumper

OM KURSET

FORMÅL
Sikre at kunderne får mest muligt ud af deres anlæg, undgå at der udledes kølegasser til atmosfæren og opnå den størst mulige energieffektivitet.

MÅLGRUPPE
El- og VVS-branchen samt håndværkere, der monterer og servicerer køleanlæg, aircondition og varmepumper med kølemiddelfyldning op til 2,5 kg.

OPBYGNING
To gange 5 kursusdage med en uges pause. Undervisningen ligger mandag-torsdag kl. 15-21 og fredag kl. 15-18. Fire dage teori, seks dage praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en kort prøve.

Der undervises efter EU-forordning 517-2014. Kurset er godkendt af kølebranchens miljøordning (KMO)

AKTUELLE KURSER

Prisen er 11.995 kr. + moms
inkl. forplejning, undervisningsbøger og eksamen.

Spørgsmål? Ring på 28 95 01 82

Hent PDF | Tilmeldingsskema

Prisen er 11.995 kr. + moms
inkl. forplejning, undervisningsbøger og eksamen. 

Spørgsmål? Ring på 28 95 01 82

Hent PDF | Hent tilmeldingskema

Servicering af varmepumper

GLOSTRUP 4. februar 2020 

Prisen er 1.295 kr. + moms
inkl. forplejning og materiale. 

Spørgsmål? Ring på 28 95 01 82

Tilmelding

Kurser undervejs:

VE uddannelsens moduler varmepumper og solceller.

Mere info ring 43 44 18 00          tilkendegiv din interesse klik her