Electro Energy Academy

For at imødekomme vores kunders behov bedst muligt tilbyder Electro Energy, ud over markedets bedste produkter, også uddannelsesforløb, som er skræddersyet til køle- og varmeteknikere.

Fælles for alle vores uddannelser er, at de tilrettelægges efter vores kunders travle hverdage, således omkostninger kan holdes på et minimum. Dette gør vi bl.a. ved at tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at passe sit arbejde på de dage kurset foregår. Alle kurser forgår i vores lokaler og det eneste du skal gøre er at møde op og deltage i undervisningen – så sørger vi for resten.

Kurserne er målrettet vores kunder, og tager udgangspunkt i, at der er en vis teknisk og håndværksmæssig indsigt hos kursisterne.

F-GAS2 KURSUS i køleanlæg og varmepumper

OM KURSET

Formål
Du får et F-GAS 2 certifikat godkendt af KMO med rettigheder til at sætte køleanlæg og varmepumper op med fyldningsgrad på op til 2,5 kg. HFC i grp. 2.

Målgruppe
El- og VVS-branchen samt håndværkere, der monterer og servicerer køleanlæg, aircondition og varmepumper med kølemiddelfyldning op til 2,5 kg.

Opbygning
To uger med fire dage teori, seks dage praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en kort prøve.
Se mødetider under det enkelte kursus.

Undervisningen består af:

  • Loddekursus
  • Tømning og påfyldning af kølemiddel
  • Installationseksempel

Der undervises efter EU-forordning 517-2014. Kurset er godkendt af kølebranchens miljøordning (KMO)

AKTUELLE KURSER

Prisen er 11.995 kr. + moms
inkl. forplejning, undervisningsbøger og eksamen.

 Undervisning i uge 23 ligger tirsdag-lørdag 08:30-16:00 (inkl. Grundlovsdag) 

Undervisning i uge 24 ligger mandag-fredag 08:30-16:00. 

Spørgsmål? Ring på 28 95 01 82

Hent PDF | Tilmeldingsskema

Prisen er 11.995 kr. + moms
inkl. forplejning, undervisningsbøger og eksamen. 

Undervisningen ligger mandag-fredag kl. 8.30-16.

Spørgsmål? Ring på 28 95 01 82

Hent PDF

Varmepumper – VE-installatør

OM KURSET

Formål
Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

Undervisningen består bl.a. af:

  • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper
  • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme)
  • Bygningens klimaskærm
  • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
  • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
  • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem

Opbygning
Undervisningen på modulet tager udgangspunkt i praksis og er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af. Der er 4 undervisningsdage på modulet samt en prøvedag.

Modulet afsluttes med en skriftlig aflevering og en mundtlig prøve med ekstern censur.

 

AKTUELLE KURSER

Undervisning: 19/10, 26/10, 02/11, 09/11 2020

Eksamen: 16/11 2020

Pris: DKK 6.500,00

Undervisning afholdes hos Electro energy, GL. Landevej 2, 2600 Glostrup

Se mere – og tilmeld dig hos KEA

Kurser undervejs

VE uddannelsens moduler varmepumper og solceller.

Mere info ring 43 44 18 00

tilkendegiv din interesse klik her