Electro Energy Akademi

For at imødekomme vores kunders behov bedst muligt tilbyder Electro Energy, ud over markedets bedste produkter, også uddannelsesforløb, som er skræddersyet til køle- og varmeteknikere.

Fælles for alle vores uddannelser er, at de tilrettelægges efter vores kunders travle hverdage, således omkostninger kan holdes på et minimum. Dette gør vi bl.a. ved at tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at passe sit arbejde på de dage kurset foregår. Alle kurser forgår i vores lokaler og det eneste du skal gøre er at møde op og deltage i undervisningen – så sørger vi for resten.

Kurserne er målrettet vores kunder, og tager udgangspunkt i, at der er en vis teknisk og håndværksmæssig indsigt hos kursisterne.

F-GAS2 KURSUS i køleanlæg og varmepumper

Derfor skal du tilmelde dig…

Lær at montere varmepumper korrekt og på en måde som sikrer at kunderne får mest muligt ud af deres anlæg, så de oplever den størst mulige energieffektivitet.

På uddannelsen lærer du bl.a.:

 • Installere og servicere en luft/luft varmepumpe
 • Idriftsætte en varmepumpe.
 • Skifte kompressor
 • Foretage fejlfinding
 • Identificere lækager
 • Påfylde kølemiddel

Målgruppe

El- og VVS-branchen samt håndværkere, der monterer og servicerer køleanlæg, aircondition og varmepumper med kølemiddelfyldning op til 2,5 kg. 

Opbygning

Undervisningen foregår over to uger med en uges pause imellem. Undervisningen består af fire dages teori og seks dages praktiske øvelser. Uddannelsen afsluttes med en kort prøve med ekstern censur.

Normalpris kr. 11.995 eks. moms.

Efterårstilbud kr. 9.995 eks moms.

Tilmeldingsskema

Hent PDF

AKTUELLE KURSER

Lokalitet:
Electro Energy, Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

Tidspunkt:
Mandag-fredag kl. 15.30 – 21.00

Tilmeldingsskema

Lokalitet:
Electro Energy, Birkedam 12 D. Hal 25, 6000 Kolding

Tidspunkt:
Mandag-fredag kl. 15.30 – 21.00

Tilmeldingsskema

Venteliste til kommende F-gas2 kurser:
Kontakt Viggo Svolgaard Musaeus på +45 29 818 177 eller på kursus@electro-energy.dk

Varmepumper – VE-installatør

Derfor skal du tilmelde dig…

Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper.

På kurset lærer du bl.a.:

 • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper
 • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme)
 • Bygningens klimaskærm
 • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer.
 • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
 • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem

Opbygning

Undervisningen på modulet tager udgangspunkt i praksis og er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af. Der er 4 undervisningsdage på modulet samt en prøvedag.

Pris kr. 7.500 momsfritaget

Tilmeldingsskema

Hent PDF

AKTUELLE KURSER

VE Varmepumpe

Mandag 04.10.2021
Mandag 11.10.2021
Mandag 18.10.2021
Mandag 25.10.2021
Mandag 08.11.2021 (eksamen)

Adresse:
Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

VE Varmepumpe

Mandag 15.11.2021
Mandag 22.11.2021
Mandag 29.11.2021
Mandag 06.12.2021
Mandag 20.12.2021 (eksamen)

Adresse:
Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

VE Varmepumpe

Tirsdag 16.11.2021
Tirsdag 23.11.2021
Tirsdag 30.11.2021
Tirsdag 07.12.2021
Tirsdag 21.12.2021 (eksamen)

Adresse:
Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

Venteliste

Vil du på venteliste til kommende VE-kurser?

Kontakt Viggo Svolgaard Musaeus på +45 29 818 177 eller på kursus@electro-energy.dk

Servicering af varmepumper

Derfor skal du tilmelde dig…

Lær om dokumentation og hvordan du fejlfinder og vedligeholder varmepumper. Du bliver klædt godt på til at gennemføre service på anlægget og hvordan du kan bruge serviceskemaer. 

På kurset lærer du bl.a.:

 • fejlfinding
 • vedligehold
 • gennemgang af serviceskemaer
 • relevant lovgivning

Opbygning

Kurset varer en dag og kan tages som dagundervisning eller aftenundervisning.

For at kunne deltage i kurset skal du som minimum have et F-gas II certifikat.

Vi sørger for mad samt materiale.

Pris: 1.295,- +moms

Efterårstilbud 995 eks. moms.

Tilmeldingsskema

Hent PDF

AKTUELLE KURSER

Onsdag 22/9 2021 kl. 8.30-16.00

Lokalitet: Electro Energy, Birkedam 12 D. Hal 25
6000 Kolding

Pris: 1.295,- +moms

Underviser: Jacob Nielsen

Tirsdag 6/10 2021 kl. 8.30-16.00

Lokalitet: Electro Energy, Gl. Landevej 2, Glostrup

Pris: 1.295,- +moms

Underviser: Jacob Nielsen

Venteliste

Vil du på venteliste til kommende varmepumpe serviceringskurser?

Kontakt Viggo Svolgaard Musaeus på +45 29 818 177 eller på kursus@electro-energy.dk

ADR – vejtransport af farligt gods under frimængde

Derfor skal du tilmelde dig…

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej,
skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver,
uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods.

På kurset lærer du bl.a.:

 • Hvad er farligt gods?
 • Dansk national lovgivning
 • Ansvarsfordeling og -roller
 • Beregning af frimængde og sikkerhedsdatabladet
 • Korrekt af- og pålæsning herunder stuvning og sammenlæsning
 • Transportdokumenter
 • Respons ved uheld og hændelser med farligt gods
 • Sikring af farligt gods herunder højrisikogods

Opbygning

Kurset tager udgangspunkt i ”EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2019 og som er implementeret i dansk ret via bekendtgørelse
nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods med efterfølgende ændringer.

Der udstedes certifikat efter prøve med tilfredsstillende resultat.

Normalpris kr. 995 eks. moms.

Efterårstilbud 595 eks. moms.

Tilmeldingsskema

Hent PDF

AKTUELLE KURSER

Sted: Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

Dato: Tirsdag 5/10 2021

Tilmeldingsskema

Sted: Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup

Dato: Tirsdag 16/11 2021

Tilmeldingsskema

Venteliste

Vil du på venteliste til kommende ADR-kurser?

Kontakt Viggo Svolgaard Musaeus på +45 29 818 177 eller på kursus@electro-energy.dk

Kurser undervejs

VE uddannelsens moduler varmepumper og solceller.

Mere info:

Kontakt Viggo Svolgaard Musaeus på +45 29 818 177 eller på kursus@electro-energy.dk