Electro Energy Akademi

For at imødekomme vores kunders behov bedst muligt tilbyder Electro Energy, ud over markedets bedste produkter, også uddannelsesforløb, som er skræddersyet til køle- og varmeteknikere.

Fælles for alle vores uddannelser er, at de tilrettelægges efter vores kunders travle hverdage, således omkostninger kan holdes på et minimum. Dette gør vi bl.a. ved at tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at passe sit arbejde på de dage kurset foregår. Alle kurser forgår i vores lokaler og det eneste du skal gøre er at møde op og deltage i undervisningen – så sørger vi for resten.

Kurserne er målrettet vores kunder, og tager udgangspunkt i, at der er en vis teknisk og håndværksmæssig indsigt hos kursisterne.

F-GAS2 KURSUS i køleanlæg og varmepumper

OM KURSET

Formål
Du får et F-GAS2 certifikat godkendt af KMO med rettigheder til at sætte køleanlæg og varmepumper op med fyldningsgrad på op til 2,5 kg. HFC i grp. 2.

Målgruppe
El- og VVS-branchen samt håndværkere, der monterer og servicerer køleanlæg, aircondition og varmepumper med kølemiddelfyldning op til 2,5 kg.

Opbygning
To uger med fire dage teori, seks dage praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en kort prøve.
Se mødetider under det enkelte kursus.

Undervisningen består af:

 • Loddekursus
 • Tømning og påfyldning af kølemiddel
 • Installationseksempel

Der undervises efter EU-forordning 517-2014. Kurset er godkendt af kølebranchens miljøordning (KMO)

Hent PDF

Tilmeldingsskema

AKTUELLE KURSER

Lokalitet:
Electro Energy, Virkelyst 13, Hal 13a, 9400 Nørresundby

Tidspunkt:
Mandag-fredag kl. 8.00 – 15.30

F-Gas2 | Aalborg uge 24 + 26 2021

Tilmeldingsskema

Venteliste til kommende F-gas2 kurser:
Kontakt Emil Nielsen på 6142 2260 eller på kursus@electro-energy.dk

Varmepumper – VE-installatør

OM KURSET

Formål
Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

Undervisningen består bl.a. af:

 • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper
 • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme)
 • Bygningens klimaskærm
 • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
 • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
 • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem

Opbygning
Undervisningen på modulet tager udgangspunkt i praksis og er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af. Der er 4 undervisningsdage på modulet samt en prøvedag.

Modulet afsluttes med en skriftlig aflevering og en mundtlig prøve med ekstern censur.

 

AKTUELLE KURSER

Ingen aktuelle kurser

Venteliste

Vil du på venteliste til kommende VE-kurser?

Kontakt Emil Nielsen på 6142 2260 eller på kursus@electro-energy.dk

Servicering af varmepumper

Tekniker Jacob Nielsen underviser detaljeret i, hvordan man servicerer en varmepumpe, så du er klædt godt på til de varmepumper du fremover selv skal servicere. 

Undervisningen består bl.a. af:

 • Fysisk fejlfinding
 • Tømning og påfyldning af kølemiddel 

Kurset vil være af ca. 8 timers varighed.

For at kunne deltage i kurset skal du som minimum have et F-gas II certifikat.

Vi sørger for mad samt materiale. 

Pris: 1.295,- +moms

Hent PDF

Tilmeldingsskema

AKTUELLE KURSER

Tirsdag 18/5 2021 kl. 8.30-16.00

Lokalitet: Electro Energy, Gl. Landevej 2, Glostrup

Pris: 1.295,- +moms

Underviser: Jacob Nielsen

Onsdag 2/6 2021 kl. 8.30-16.00

Lokalitet: Electro Energy, Gl. Landevej 2, Glostrup

Pris: 1.295,- +moms

Underviser: Jacob Nielsen

Venteliste

Vil du på venteliste til kommende varmepumpe serviceringskurser?

Kontakt Emil Nielsen på 6142 2260 eller på kursus@electro-energy.dk

Kurser undervejs

VE uddannelsens moduler varmepumper og solceller.

Mere info:

Kontakt Emil Nielsen på 6142 2260 eller på kursus@electro-energy.dk